Adatkezelési tájékoztató

Az Ön személyes adatainak kezelője az

S-Gold Ékszerkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság  

 • Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Egressy út 16.
 • Központi ügyintézés helye: 1051 Budapest, V. Kerület, Október 6. utca 6. fszt. 1.  
 • Cégjegyzékszám: 05-09-001523
 • Adószám: 10636415-2-05
 • Bankszámlaszám:
 • Elektronikus levelezési cím: monis@monis.hu 
 • Képviseli: Suta Győző ügyvezető 

Tárhelyszolgáltató adatai

 • Websas.hu Kft.
 • Székhely: 1149 Budapest, Egressy út 27-29. B/3
 • Telefon: +36 1 422 1460
 • Weboldal: www.websas.hu
 • Elektronikus levelezési cím: info@websas.hu

(a továbbiakban: S-Gold Kft. vagy Adatkezelő

Jelen tájékoztató az S-Gold Kft. által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben kezelt személyes adatok kezeléséről és védelméről tájékoztatja a szolgáltatásait igénybe vevőket.

Az S-Gold Kft. által kezelt személyes adatok tekintetében kérjük, tekintse meg az alábbi táblázatot.

A Honlapon alkalmazott Sütikkel kapcsolatban kérjük tekintse meg Süti tájékoztatónkat, melyet itt érhet el: www.monis.hu/suti-tajekoztato

Az adatkezelés céljaA kezelt adatok köreAz adatkezelés jogalapjaAz adatkezelés időtartamaAdatszolgáltatás megtagadásának, illetve hozzájárulás visszavonásának következménye
A Webáruházban leadott megrendelés teljesítéseTeljes név,Kiszállításhoz szükséges cím/szállítási cím, átvételi pont,E-mail cím,Telefonszám,
Vásárlásainak adatai (termék, mennyiség, ár, időpont),
Fizetéssel kapcsolatos adatok (fizetési határidő, bankszámlaszám)Rendelés során megadott jegyzetek,Megrendelés azonosító, Vásárlói azonosító, Megrendelt termékek és azok ára, Megrendelés végösszege, Személyes átvétel választása esetén ennek ténye,Fizetés módja, fizetés státusza, dátuma, fizetett összeg, online bankkártyás fizetés esetén tranzakció azonosító, külső hivatkozási szám, fizetett összeg, tranzakció státusza, termékek neve, kedvezmények, szállítási díj,
Szerződés teljesítése(GDPR 6. cikk b) pont) Kivéve: telefonszám, ahol az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk a) pont)Az elévülési idő (a szerződés megszűnésétől számított 5 év).
Telefonszáma tekintetében hozzájárulása visszavonásáig
Ön nem tudja igénybe venni webáruházunk szolgáltatásait
Telefonszáma meg nem adása esetén a telefonos kapcsolattartás nem lehetséges
Nem természetes személy megrendelő kapcsolattartója tekintetében:Kapcsolattartó neve, beosztása,Munkahelyi e-mail cím.A kapcsolattartó adatainak kezeléséhez a szerződők jogos érdeke fűződik (GDPR 6. cikk (1) bek. f)1 pont)2Az elévülési idő (a szerződés megszűnésétől számított 5 év).
Híreket és kedvezményes ajánlatokat tartalmazó, felhasználói viselkedésen alapuló direkt marketing és reklám üzenetek küldése, információnyújtás az Adatkezelő üzletfejlesztésének érdekébenTeljes név,
E-mail cím,
Telefonszám,
Egyszeri vagy tartós kedvezmények, akciókban részvétel,
Hozzájárulás(GDPR 6. cikk a) pont, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008 évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdése) továbbá 2001. évi CVIII. törvény – Ektv.)A hozzájárulás visszavonásáig.Ön a továbbiakban nem kapja meg hírlevelünket, így nem értesül aktualitásainkról, ajánlatainkról.
Amennyiben telefonszáma tekintetében vonja vissza hozzájárulását, akkor csak e-mailen tudjuk Önt tájékoztatni.
Honlapon történő regisztráció Teljes név,
E-mail cím,
A regisztráció során Ön által megadott jelszó.
Hozzájárulás(GDPR 6. cikk a) pontA hozzájárulás visszavonásáig,illetve a fióktörléséig.Ön a böngészésen kívül nem tudja igénybe venni honlapunk szolgáltatásait.
Adatkezelő bizonylat megőrzési kötelezettségének teljesítése egyes szolgáltatásai kapcsánA számlákban szereplő személyes adatok(számlázási név, számlázási cím, adószám)Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése(GDPR 6. cikk c) pont),
valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
Számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok 8 évig.Számlázási adatainak megadása nélkül nem áll módunkban teljesíteni az Ön által megrendelni kívánt szolgáltatásokat.
Panaszok kezeléseTeljes név,
Lakcím,
Levelezési cím,
A panaszban Ön által megadott személyes adatok.
Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése(GDPR 6. cikk c) pont),valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (5) és (7) bekezdése5 évig.Ön nem tudja gyakorolni fogyasztói jogait.
Rendezvényeken való részvételhez szükséges regisztrációE-mail cím,
Teljes név, emailcím, telefonszám, rendezvény neve, amelyre jelentkezett

Szerződés teljesítése(GDPR 6. cikk b) pont)
Kivéve: telefonszám, amely esetén az Ön hozzájárulása(GDPR 6. cikk a) pont)
Az elévülési idő (a szerződés megszűnésétől számított 5 év).
Telefonszámaesetén hozzájárulásának visszavonásáig.
Ön nem tud rendezvényeinkre regisztrálni, illetve azokon részt venni.
Telefonszáma meg nem adása esetén a telefonos kapcsolattartás nem lehetséges.
Az adatkezelő által szervezett rendezvényeken fotó és kamerafelvételek készítéseAz Ön arcképmása és egyéb, a kamera által rögzített személyes adatai.Hozzájárulás((GDPR 6. cikk a) pont)Hozzájárulás visszavonásáig.Nem készül Önről egyedi kamerafelvétel.
Rendezvényeken készített egyedi fotó és videó marketing célú felhasználásaAz Önről készült fotó, videó és hangfelvétel.Hozzájárulás (GDPR 6. cikk a) pont), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. §A hozzájárulás visszavonásáig.Az Önről készült egyedi felvételt nem tesszük közzé.
Nyereményjátékban való részvétel, illetve az ahhoz szükséges regisztráció
A nyereményjátéktól függően:
Teljes név,
E-mail cím,
Telefonszám,
Lakcím.
Hozzájárulás(GDPR 6. cikk a) pont)Résztvevők esetében a játék befejezéséig,
Nyertesek esetében számlázási adataikat 8 évig.
Önnek nem áll módjában a nyereményjátékban részt venni.
Amennyiben Ön a nyereményjáték nyertese, de nem számlázási adatai kezeléséhez nem járul hozzá, úgy nem tudja átvenni nyereményét.
Telefonszáma meg nem adása esetén a telefonos kapcsolattartás nem lehetséges.
1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.
2 A kapcsolattartó adatainak kezeléséhez a szerződők jogos érdeke fűződik (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont), ezen érdekekkel szemben nem élveznek elsőbbséget a nem természetes személy megrendelő kapcsolattartója oldalán figyelembe veendő érdekek, alapvető jogok, szabadságok. Ezen esetben az adatkezelő figyelembe vette, hogy neki, valamint szerződéses partnereinek egyaránt jogos érdeke, hogy az általa megkötött szerződések teljesítése során a felek gyorsan, rugalmasan és hatékonyan tudjanak egyeztetni egymással a felmerülő kérdésekben. Ehhez elengedhetetlenül szükséges a kapcsolattartók adatainak kezelése. A kapcsolattartók munkaviszonyból vagy egyéb szerződésből fakadó kötelezettsége az adatkezelő és a szerződő partnere közötti szerződés teljesítésében való közreműködés, így az ehhez szükséges mértékben a személyes adatait is megismerhetővé kell tennie. Az adatkezelés az indokoltnál nagyobb mértékben nem korlátozza az érintettek információs önrendelkezését. A magyar jog gyakorlata alapján a kapcsolattartási adatok közérdekből nyilvános adatok üzleti kapcsolattartási céllal, így kezelésük is jogszerű (NAIH/2018/3484/2/V).
 1. Hozzájárulás
  1. Hozzájárulásán alapuló adatkezelésünk minden esetben az Ön kifejezetten erre irányuló döntésén alapul. Ezen döntésnek minősül:
   1.  a webáruház tekintetében az Ön regisztrációja, illetve vásárlása (beleértve az oktatásokat és képzéseket is)., 
   2. direkt marketing és Hírlevél szolgáltatásunkhoz hozzájárulását Ön az erre irányuló külön nyilatkozat regisztrációkor, vagy későbbiekben történő bejelölésével adja meg,
   3. a nyereményjátékaink tekintetében a nyereményjátékra történő jelentkezés,
   4. rendezvényeinkkel összefüggésben a rendezvényre történő jelentkezés, valamint bizonyos adatai tekintetében (fotó, videofelvétel) a rendezvény helyszínén történő nyilatkozat.
  2. Nyilatkozatát, hozzájárulását bármikor visszavonhatja, illetve honlapon történő regisztrációját bármikor törölheti, melyet mindig a hozzájárulásának visszavonásaként fogunk értelmezni. Kiemeljük ugyanakkor, hogy a regisztrált fiók törlését technikai okokból 10 napon belül tudjuk vállalni.
 1. Érintett 
  1. Érintettnek minősülnek azok a természetes személyek, akik a kezelt személyes adatok alapján azonosíthatók. Az Adatkezelő által végzett, személyes adatok kezelésével kapcsolatos folyamatok által érintettek közé tartoznak 
 • a webáruházat igénybe vevők,
 • a természetes személy megrendelő,
 • az Adatkezelővel a nem természetes személy megrendelő részéről kapcsolatot tartók, 
 • az Adatkezelő részére panaszt benyújtók, 
 • a honlapot böngészők, oda regisztrálók,
 • rendezvényekre, oktatásokra és képzésekre jelentkezők,
 • nyereményjáték jelentkezői és résztvevői,
 • hírlevélre feliratkozók.
 • (a továbbiakban együtt: Érintett).
 1. Adatfeldolgozók

Az S-Gold Kft.-n belül csak kijelölt munkavállalók férhetnek hozzá a személyes adatokhoz, számuk korlátozott. 

Tájékoztatjuk, hogy weboldalunkon az online fizetés az OTP Mobil Szolgáltató Kft. SimplePay fizetési rendszerén keresztül történik, a SimplePay online szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatkezelésre a SimplePay adatkezelési tájékoztatója vonatkozik, melyre ráhatásunk nincs. Az online fizetés során megadott kártya adatokhoz az S-Gold Kft. nem fér hozzá, Ön a sikeres tranzakciót követően kerül visszairányításra a weboldalra. A SimplePay online fizetés, valamint bankkártyás fizetés során a szolgáltató általában az Ön bankkártyájának az alábbi adatait kéri el: kártyán szereplő név, kártyaszám, lejárati dátum, kibocsátó bank neve, CVC/CVV biztonsági kód. Felhívjuk figyelmét, hogy minden esetben ügyeljen bankkártya adatainak a biztonságára. A SimplePay adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/ 

SimplePay adattovábbítási nyilatkozat (magyar):

Tudomásul veszem, hogy az S-Gold Kft. (3700 Kazincbarcika, Egressy út 16.) által a https://monis.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám és számlázási cím adatok.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

SimplePay data transfer declaration (English):

I acknowledge that the following personal data stored by the controller, S-Gold Ltd. (3700 Kazincbarcika, Egressy út 16.), in the user database of https://monis.hu are transferred to the data processor, OTP Mobil Kft.. The scope of data transferred by the controller: name, e-mail, phone and billing address.

The nature and purpose of the data processing operations performed by the processor are available in the SimplePay Privacy Policy at the following link: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 1. Adatbiztonság, az adatok megismerésére jogosultak
  1. A táblázatban meghatározott adatkezelési időtartam lejártakor az Adatkezelő törli az Érintett adatait.
  2.  Adatkezelő gondoskodik a kezelt adatok biztonságáról, és minden intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az Érintettek személyes adatai megfelelő védelemben részesüljenek. 
  3. Az Adatkezelő az adatbiztonság követelményének megtartásához szükséges intézkedéseket megeszi, így számítógépes adatbázisban, jelszóval védett rendszerben tárolja az adatokat. Az adatok megismerésére csak a szolgáltatás nyújtásával összefüggésben, az ahhoz elengedhetetlenül szükséges mértékben kerülhet sor. 
  4. A számítógépes rendszerek tűzfallal és megfelelő vírusvédelemmel vannak ellátva.
  5. Adatkezelő biztosítja az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak teljeskörű, adatvédelmi szabályokról történő tájékoztatását. 
  6. Személyes adatai kapcsán az Adatkezelő munkavállalóit és vezető tisztségviselőit szigorú titoktartási kötelezettség terheli. A titoktartási kötelezettség a munkaviszony megszűnése után is él.
 1. Érintetti jogok 
  1. Érintett a jelen pontban rögzített jogait elektronikus úton, a monis@monis.hu e-mail címre, vagy postai úton az Adatkezelő székhelyére az Adatkezelőnek címzett levélben, valamint a +36 70 4270053 telefonszámon gyakorolhatja.
  2. Az adatok kezelése tekintetében az alábbiakban tájékoztatjuk tömören és érthető módon a jogairól. Ön:
   1. kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, illetve az Adatkezelő által kezelt adatairól tájékoztatást kérhet. A tájékoztatás, illetve a kezelt adatok másolatának megadása ingyenes. Az Ön által kért további másolatokért az adminisztratív költségen alapuló, ésszerű mértékű díj számítható fel,
   2. kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését (azaz kijavítását), törlését vagy kezelésük korlátozását,
   3. kérheti, hogy az S-Gold Kft. ismertesse, hogy kiket tájékoztatott az adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásáról,
   4. amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, de a visszavonás előtti adatkezelés ettől még jogszerűnek minősül,
   5. az S-Gold Kft. a hozzájárulás visszavonása után is kezelheti a személyes adatait, ha jogi kötelezettségei teljesítése vagy jogos érdekei érvényesítése a cél és a cél elérése az Ön jogainak korlátozásával arányban áll. Ennek eldöntése érdekében a kérelem beérkezésétől számított 10 napon belül az Adatkezelő döntést hoz, melyről tájékoztatja Önt. Döntésünkkel szemben tiltakozhat, illetve a Jogorvoslatok fejezetben meghatározott hatóságokhoz fordulhat,
   6. amennyiben az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése vagy az Ön hozzájárulása, akkor az Önre vonatkozó személyes adatok kapcsán kérheti, hogy azokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, illetve, hogy ezeket az adatokat az Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa (adathordozhatósághoz való jog),
 1. Jogorvoslati lehetőségek
  1. Tájékoztatjuk, hogy a GDPR rendelkezéseivel összhangban az S-Gold Kft. részéről adatvédelmi tisztviselő nem került kinevezésre. Amennyiben azonban Önnek bármelyik cég adatkezelésével kapcsolatban kérdése, észrevétele adódik, vagy jogaival kíván élni, azt az alábbi e-mail címen teheti meg: monis@monis.hu
  2. Az adatkezelés jogszerűsége kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., honlap: www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, központi e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetőleg a bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszéken (Tatabányai Törvényszék) kell megindítani, azonban Ön a pert a belföldi lakóhelye, ennek hiányában a belföldi tartózkodási helye szerinti törvényszéken is megindíthatja. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.
  3. Az Ön jogainak részletes leírását, és a jelen tájékoztatóban nem érintett szabályokat az alábbi jogszabályok tartalmazzák:
   1. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 
   2. A 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv),
   3. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk)
   4. A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv)
   5. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekt tv.)
   6. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Ehtv)
   7. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
   8. A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
   9. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv)
 1. Adatkezelési tájékoztató módosítása
  1. Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására. A tájékoztató módosítását azonnal elérhetővé tesszük honlapunkon, ezáltal hozzáférhetővé téve minden Érintett számára.