Általános szerződési feltételek

I. A Szolgáltató

1.  A www.monis.hu online áruházat az S-Gold Kft. üzemelteti (továbbiakban: “Szolgáltató”).
2.  A Szolgáltató cégneve: S-Gold Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. A Szolgáltató rövidített neve: S-Gold Kft.
3.  A Szolgáltató székhelye: 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni út 16.
4.  A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (www.mkeh.hu) által kiadott határozat szerint a Szolgáltató (Cg:05-09-001523, bejegyezve 1991.11.01-én a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság mint Cégbíróság (3700 Kazincbarcika, Egressy út 16.) által, adószám: 10636415-2-05) C/0509001523/1991 nyilvántartási szám alatt, a jogszabályok szerint csomagküldő tevékenységet folytathat.
A nemesfémek kereskedelméhez szükséges nyilvántartási szám: PR2271

II. A szolgáltatás igénybevétele

1.  A megrendelések leadása a monis.hu internetes áruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.monis.hu webcímen. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem  fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a felhasználók részére. A megrendelés regisztráció köteles. A már korábban regisztrált felhasználóknak, a rendelés leadása előtt lehetősége van a regisztrációkor megadott adatok módosítására. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma archiválásra kerül és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.
2.  Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a vevő részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül.
3.  A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó törvényi szabályozást a 17/1999. (II.5).  kormányrendelet tartalmazza.

3/1. A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül. Amennyiben eddig az időpontig írásbeli megerősítést nem kapott a vásárló, elállási jogát a megerősítés kézhezvételétől számított 8 napig, a termék kézhezvételétől számított legfeljebb 3 hónapig gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén elegendő a nyilatkozatot elküldeni 8 munkanapon belül.

3/2. Kézhezvételi időpont a megrendelt termék átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a kézbesítőtől történő átvétel időpontja, postahivatalban történő átvételkor a csomag átvételének időpontja. Ezek az időpontok az átvételkor kapott nyugtával bizonyíthatóak.

3/3. A sértetlen terméket a számlával vagy annak másolatával, saját költségén küldje vissza az S-Gold Kft. címére (1089 Budapest, Gaál Mózes 5-7. III.em.322-323. ajtó), és 30 napon belül visszatérítjük Önnek a visszaküldött termék(ek) vételárát. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli.

3/4. A visszatérítés nem érvényes a szállítási költségre.

3/5. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.

3/6. Abban az esetben, ha a terméket a vevő használatba vette, és nem tudja sérülésmentesen cégünk részére visszajuttatni, nem vállaljuk a termék visszavásárlását.

3/9. Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.
4.  Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.
5.  Ha a megrendelt árucikk hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt cégünk díjmentesen kicseréli.  Amennyiben a cserére nincs mód, a vásárló választása szerint árengedményt kaphat vagy elállhat a vásárlástól.
6.  A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 17/1999. (II.5.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.
7.  A felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Erre való tekintettel kérjük, gondoskodjon jelszava megfelelő titokban tartásáról. A felhasználó ezen felelőssége nem áll fenn, ha jelszava saját hibáján kívül került illetéktelen személy(ek)hez. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendelés nem teljesítéséből, késésből, a szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.
8.  A Szolgáltató szállító partnere a Magyar Posta Zrt. Az MPL Üzleti logisztika szolgáltatás keretien belül  (Továbbiakban: MPL). Az MPL a küldeményt két alkalommal kísérli meg kézbesíteni a címzett részére. Amennyiben az első kézbesítési kísérlet nem vezetett eredményre, az MPL a küldemény érkezéséről és a kézbesítés megkísérléséről értesítőt hagy hátra. Ha a címzett telefonszáma feltüntetésre került a címiraton, az MPL egyeztet a második kézbesítési kísérlet helyéről és idejéről a címzettel. Az MPL a következő munkanapon ismét megkísérli a küldemény kézbesítését. A második kézbesítési kísérlet sikertelensége esetén az MPL a címhelyen ismételten értesítőt hagy, melyen feltünteti azt a postahelyet, illetve őrzési időt, ahol és ameddig a jogosult átveheti (őrzési idő, 10 naptári nap).
9.  Amennyiben a vásárló a rendelt terméket nem veszi át a megadott határidőn belül, a megrendelt termék visszaküldésre kerül a Szolgáltatóhoz. Ez esetben a vásárló elállhat a vásárlástól, azonban számára a megrendelő a ki és visszaszállítás költségeinek levonása után képződött maradványértéket utalja vissza a vásárló számára. A vásárló dönthet úgy is, hogy a termék újbóli kiszállítását kéri, ez esetben azonban a szolgáltatóhoz való visszaszállítás, és az újbóli kiszállítás költsége is a vásárlót terheli.
10.  A kiszállításra tett első kísérletet, a szolgáltató és szállító partnere, a megrendeléstől számított összesen legfeljebb 5 munkanapon belül vállalja.
11.  A szállítási díj, esetlegesen eltérhet az alapdíjtól (például szállítási többletszolgáltatás kérése, vagy a szolgáltató akciója alapján), azonban erről a szolgáltató, lehetőség szerint, már a megrendelés befejezése előtt, de legkésőbb a kiszállítás kezdete előtt tájékoztatja a vásárlót, aki annak tartalma alapján elfogadhatja a megváltozott feltételeket, vagy elállhat a vásárlástól.

III. Egyéb rendelkezések

1.  A Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
2.  A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.
3.  A felhasználó a III.2 pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.
4.  A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét.
5.  A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
A Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére.
6.  Fogyasztói panaszügyintézés írásban ill. telefonon történik, a monis@monis.hu email címen, valamint a Szolgáltató székhelyén működő +36-70-414-43-18 as telefonszámon.