Kedvencek

Kosár
Kedvenc Termékek
Kosár
Kedvencek

ÁSZF

Az S-Gold Ékszerkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság  

Tárhelyszolgáltató adatai 
Websas.hu Kft.

(a továbbiakban: S-Gold Kft.) 

jelen Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) 2020.08.20. napján lépnek hatályba. 

A jelen ÁSZF az S-Gold Kft. által üzemeltett https://monis.hu honlap (a továbbiakban „Honlap” és az ezen a honlapon elérhető, ékszer kiskereskedelmi célú webáruház (https://monis.hu) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, a honlapot böngésző, illetve oda regisztráló személyekre alkalmazandó szabályokat tartalmazza.

I. Általános rendelkezések

 1. A jelen ÁSZF hatálya a Honlapon elérhető Webáruházból történő online vásárlásra, képzésekre, szakmai szolgáltatásokra vonatkozó jelentkezésre, valamint a Webáruházban történő regisztrációra és böngészésre vonatkozik. 
 2. A Honlap szolgáltatásainak igénybevételére jogosultak a fogyasztók, a fogyasztónak nem minősülő szervezetek, egyéni vállalkozók és a jogi személyek (továbbiakban együttesen: Felhasználók).  Az ÁSZF rendelkezései minden Felhasználóra vonatkoznak, kivéve azon szabályokat, melyek csak a fogyasztókra vonatkozhatnak.
 3. A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján fogyasztónak minősül az a természetes személy, aki szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljárva kerül kapcsolatba az S-Gold Kft. szolgáltatásaival. 

II. Regisztráció

 1. A Webáruházban Felhasználóként személyes fiók létrehozása nélkül vásárolhat, ezért minden vásárláskor meg kell adnia a számlázáshoz, szállításhoz és fizetéshez szükséges adatait és el kell fogadnia jelen ÁSZF-et, valamint az adatkezelési tájékoztató megismerését is meg kell erősítenie. 

III. Nyilatkozatok

 1. Az ÁSZF elfogadásával Ön kijelenti, hogy az itt leírt szabályokat megismerte, és magára nézve kötelezőnek ismeri el, továbbá:
  1. Kijelenti, hogy az ÁSZF nyelvét megérti. 
  2. Elismeri, hogy a Honlap szolgáltatásait saját elhatározásából, az itt leírt szabályok ismeretében veszi igénybe.
  3. Megerősíti, hogy a megadott személyes adatai érvényesek, a valóságnak megfelelnek, nem félrevezetők, illetve más személyiségi jogait nem sértik.
  4. Tudomásul veszi, hogy amennyiben nem ad meg minden, a Webáruház vagy a Honlapon elérhető szolgáltatás használatához kért adatot vagy bizonyos alkalmazásokat letilt, úgy lehetséges, hogy a Honlap szolgáltatásai nem, vagy csak korlátozott mértékben állnak a rendelkezésére.
  5. Vállalja, hogy az S-Gold Kft. által megkövetelt magatartási szabályokat betartja, illetve megszegésük esetén tudomásul veszi, hogy a Honlap szolgáltatásaihoz való hozzáférését korlátozhatják, vagy akár abból ki is zárhatják.
  6. Vállalja, hogy ha a Honlap szolgáltatásainak igénybevétele során mutatott magatartásával, feltöltött tartalmakkal vagy bármely egyéb módon az S-Gold Kft – nek – vagy bármely más személynek kárt okoz – úgy azt teljes mértékben megtéríti.
 2. Az Ön és az S-Gold Kft. közötti jogviszony tekintetében a magyar jog az irányadó.

IV. Webáruház

 1. Az S-Gold Kft. Webáruházat üzemeltet, melyben általa forgalmazott nagyértékű gyémánt és egyéb ékszerek kiskereskedelmi értékesítését (kiskereskedelmét) online módon teszi lehetővé. Az értékesítés ezen módja üzlethelyiségen kívül kötött szerződés. 
 2. A Webáruház használatához internetkapcsolat, valamint böngésző rendszer szükséges. A következő böngészőkre optimalizáltuk a Honlapot és a Webáruházat: Google Chrome, Safari, Internet Explorer, Mozzila Firefox.
 3. Az S-Gold Kft. folyamatosan fejleszti mind a Honlapot, mind a Webáruházat, ezért előfordulhat, hogy a szolgáltatások ideiglenesen lassulnak, elérhetetlenné válnak. Az ebből eredő problémákért az S-Gold Kft. felelősséggel nem tartozik, és előzetes tájékoztatást sem köteles küldeni a Felhasználók részére. 
 4. A Honlap és a Webáruház magyar és angol nyelven érhető el.
 5. Az S-Gold Kft. a Honlapot Magyarországról üzemelteti, a külföldön történő használat lehetőségét, illetve sebességének megfelelőségét nem garantálja.
 6. A megrendelhető termékek jellemzőit és lényeges adatait a Honlap tartalmazza.
 7. A rendelés leadásával Ön elismeri, hogy megismerte az ÁSZF-et, valamint az Adatkezelési Tájékoztató és a Süti Tájékoztató rendelkezéseit, és kifejezetten elfogadja azokat. A két dokumentum az erre mutató linkre történő kattintással érhető el és onnan letölthető. A dokumentumok elfogadása az erre szolgáló checkbox kitöltésével történik.
 8.  A termékek megvásárlásával Ön nem válik jogosulttá az S-Gold Kft., vagy azzal szerződéses kapcsolatban álló gyártók vagy vállalkozók védjegyei, üzleti elnevezése, logója stb. használatára. 

A. Termékek rendelése

 1. A termékek Webáruházban történő megjelenítése mindössze tájékoztató jellegű. A termékek további lényeges tulajdonságairól a honlapon, valamint üzleteinkben és a honlapon megadott telefonszámokon tájékozódhat.  
 2. Az S-Gold Kft. korlátozhatja a Webáruházon keresztül megvásárolható egyes termékek darabszámát. A korlátozás az egyes termékekre történő kattintással kerül feltüntetésre. 
 3. A megrendelést a Felhasználó a termékek kiválasztása után a Honlapon automatikusan felugró rendszeren keresztül, bankkártyás fizetéssel véglegesíti. 
 4. A rendelés véglegesítését követően 48 órán belül visszaigazoló e-mailt kap, amely tartalmazza a megrendelésre, valamint a kiszállításra – annak időpontjára is – vonatkozó pontos adatokat. 
 5. Amennyiben megrendelését tévedésből adta le, vagy az nem Öntől származik kérjük, hogy azt haladéktalanul jelezze az S-Gold Kft. felé a monis@monis.hu elektronikus elérhetőségen, vagy személyesen, telefonon.
 6. Az online fizetés a fizetést bonyolító szolgáltató saját felületén történik, az S-Gold Kft. így nem látja vagy ismeri meg a Felhasználó bankkártya, illetve egyéb, fizetéshez megadott adatait, ezek tekintetében nem minősül adatkezelőnek.
 7. Megrendelésének véglegesítése ajánlatnak minősül, azaz rendelését ekkortól nem módosíthatja. Ha visszavonja megrendelését, vagy eláll (lásd VIII. fejezet) a szerződéstől, akkor az ajánlat is megszűnik.
 8. A megrendelés véglegesítésével szerződés jön létre Ön, illetve az S-Gold Kft. között.
 9. A megrendeléssel létrejött szerződés nem minősül írásbelinek, nem hozzáférhető, az S-Gold Kft. által iktatásra nem kerül. A szerződéskötés nyelve magyar. 
 10. A szerződés megkötése a megrendelés S-Gold Kft. által történő visszaigazolásakor válik hatályossá, nem magával a megrendeléssel, azaz, ha nem kap visszaigazolást, akkor a szerződés sem lett megkötve.
 11. Korábbi megrendeléseire vonatkozó információkat a regisztrált felhasználói fiókjában megtalálja, az azokra történő kattintással pedig egyszerűen megismételheti korábbi rendeléseit.
 12. Amennyiben a megrendelni kívánt termék nincsen kellő mennyiségben készleten, úgy az S-Gold Kft. nem igazolja vissza a megrendelést és személyesen felveszi  a kapcsolatot a Felhasználóval, hogy egyeztessenek az esetleges helyettesítő termék adásvételéről. 
 13. Az értesítésre adott válaszában nem adhat le új rendelést, illetve nem módosíthatja megrendelését. Ehhez új megrendelés leadása szükséges.
 14. A Webáruházban szereplő termékek megrendeléséhez a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia alábbi adatait:

B. Szállítási feltételek

 1. A megrendelést – tekintettel a forgalmazott termékek magas értékére – az S-Gold Kft. személyesen teljesíti a Felhasználó által megjelölt szállítási címre. 
 2. A Webáruházból rendelt termékeket személyesen, illetve a rendelés során kifejezetten megjelölt személy veheti át az Ön által megjelölt helyen. Kérjük, olyan helyszínt adjon meg, amelyen Ön vagy a megjelölt személy a megrendelés visszaigazolásában megjelölt időben elérhető. A kiszállított áru sérülésmentességét, minőségét a Fogyasztó az átvételkor köteles megvizsgálni, figyelemmel annak nagy értékére és sérülékenységére. A Felek az átadás-átvételkor jegyzőkönyvet vesznek fel a vizsgálat megtörténtéről. Elállási jog gyakorlása esetén az utólagos sérülésekért ezért a Fogyasztó felel. A szerződés visszaigazolásának átadására papír alapon az átadáskor kerül sor. 
 3. A termékek ára nem tartalmazza a kiszállítás díját. Magyarországon belül a kiszállítás díja (rendelési értéktől függően): díjtalan. Az országhatáron túlra szállítást nem vállal az S-Gold Kft. 
 4. Adatai kezelésével, illetve feldolgozásával kapcsolatos információkért tekintse meg az Adatkezelési tájékoztatót, melyet letölthet a Honlapról, illetve megtekinthet a következő linken: [privacy_policy]
 5. Amennyiben a termék átvétele a Felhasználó önhibája folytán meghiúsul, az S-Gold Kft. elállhat a szerződéstől, erről pedig haladéktalanul tájékoztatja a Felhasználót.
 1. A kiszállítási idő Magyarország területén jellemzően 10 munkanap azzal, hogy az adott napon déli 12:00 óráig leadott megrendelések esetében a rákövetkező munkanapon az első kézbesítési kísérlet bekövetkezik. Az adott napon déli 12:00 óra után leadott megrendelések kiszállítására a megrendelés leadását követő 10 munkanapon kerül sor.
 2. A Felhasználó kizárólag az S-Gold Kft. igénybevételével küldheti vissza a terméket előzetes írásbeli egyeztetés után. Az S-Gold Kt. a visszavétel során a terméket megvizsgálja és esetleges sérülésekről fényképfelvételt és jegyzőkönyvet vesz fel. 
 3. Amennyiben a Felhasználó nem tudja a megadott időben átvenni a csomagot, úgy az S-Gold Kft. a kiszállítást még egy alkalommal megkísérli, ezt követően pedig jogosult a szerződéstől elállni. 

C. Fizetési feltételek

 1. A Felhasználó a vételárat és a kiszállítás díját – a kiszállítás helyszínétől függetlenül – online, bankkártyával fizetheti meg. 
 2. A megrendelés teljesítését és a kiszállítást az S-Gold Kft. akkor kezdi meg, amikor a vételár és a kiszállítás díja a bankszámlájára megérkezett.
 3. A visszaigazolásban szereplő árak véglegesek és tartalmazzák az áfát, valamint az egyéb költségeket. A megrendelés lezárulta után bekövetkező árváltozások a megrendelést nem érintik.
 4. Átvételkor a Felhasználó köteles az átvett csomagolás ellenőrzésére. Amennyiben a Felhasználó a csomagoláson sérülést észlel, akkor kérnie kell jegyzőkönyv felvételét és meg kell tagadnia a csomag átvételét. 
 5. A megrendelésről az S-Gold Kft. elektronikus számlát állít ki, melyet elektronikus levél mellékleteként megküld a Felhasználó számára a megadott e-mail címére. Amennyiben a Felhasználó egyes termékekről külön számlát igényel, úgy azokat külön kell megrendelnie. A Felhasználó más módon nem kérheti a számla átadását.
 6. Ha a megrendelés teljesítéséhez további adatok szükségesek, vagy a Felhasználó valamely – különösen szállítási – adata a megrendelés után változik, úgy az adatokat a Felhasználó haladéktalanul köteles közölni az S-Gold Kft-vel. 
 7. Amennyiben a Felhasználó nem közli ezeket az adatokat, úgy a kiszállítás sikertelenségéért egyedüli felelősséggel tartozik.

D. Tulajdonjog átszállása

 1. A Felhasználó a termék tulajdonjogát a teljes vételár megfizetésével és az átvétellel szerzi meg. 
 2. Az S-Gold Kft. vállalja, hogy lehetővé teszi a termék átvételét, a rá vonatkozó dokumentumokkal együtt. 
 3. A terméket a kiszállítás időpontjában, az átadás megtörténtét követően kell átadottnak tekinteni.

V. Hírlevél

 1. A Felhasználónak lehetősége van az S-Gold Kft. ajánlatait, híreit, újdonságait tartalmazó rendszeres elektronikus hírlevélre feliratkozni a Honlapon. A hírlevél szolgáltatás ingyenes.

VI. Fiatalkorúak védelme

 1. Amennyiben a Felhasználó 18. életévét még nem töltötte be, úgy a szolgáltatás igénybevételét megelőzően az S-Gold Kft.  javasolja, hogy nagykorú hozzátartozó segítsen értelmezni a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. Amennyiben a Felhasználó 18. életévét nem töltötte be, úgy a regisztráció, hírlevélre való feliratkozás, illetve a sütikre vonatkozó beállítások jóváhagyása törvényes képviselő előzetes hozzájárulásához kötött. 
 2. Kiskorúak törvényes képviselőinek: A Honlapon számos szolgáltatást vehetnek igénybe a Felhasználók. Ezen szolgáltatások igénybevétele, illetve a Honlapon történő regisztráció feltétele a 18. életév betöltése, ezért a 18. életévét be nem töltött kiskorú esetén arra kérjük a szülőket, hogy a kiskorú helyett ők adjanak le megrendelést. A jelen szakasz vonatkozik a cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt állókra is. Sütik használatához, valamint a hírlevelünkre történő feliratkozáshoz követelmény a 16. életév betöltése, így ebben a tekintetben a szülőket kérjük, hogy igénybevételükhöz adják hozzájárulásukat.

VII. Fogyasztók elállási joga

 1. A 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet alapján a fogyasztónak minősülő Felhasználót (továbbiakban: Fogyasztó) megilleti a szerződéstől való elállás joga, melyet a termékek átvétele előtt, vagy az átvételt követő – több darabból álló termék esetén az utolsó darab átvételét követő – 14 napon belül gyakorolhat. A 14 napos határidő a Webáruházból történő rendelés esetében a megrendelés visszaigazolásától kezdődik.
 2. Kérjük, hogy a termék csomagolását és jelentős értéke miatt a terméket magát az átvételkor minden esetben ellenőrizze, és ha hibásban látja, vagy nem azt szállították ki amit megrendelt, úgy kérjen erről jegyzőkönyvet, és ne vegye át a terméket. Ebben az esetben a visszaszállítás nem az Ön költsége.
 3. Felhasználó elállását e-mailen vagy írásban jelezheti az S-Gold Kft. felé.
 4. Jelen ÁSZF mellékletét képezi a 45/2014 (II. 26.) Kormányrendeletben meghatározott elállási nyilatkozat-minta formanyomtatvány. A Fogyasztó jogosult, ám nem köteles ennek használatára az elállás bejelentéséhez.
 5. Elállás esetén a terméket az S-Gold Kft-nek kell visszaszolgáltatni. Tekintettel a termékek nagy értékére, postai küldeményként az áru nem visszaszolgáltatható. A módja: hogy a Fogyasztó személyesen visszaviszi a terméket az S-Gold Kft Moni’s Premium Brand Store (Budapest, 1051 Október 6. utca 6.sz. alatti) üzletébe, a vásárlástól számított 14 napon belül. Az áru visszavételekor az S-Gold Kft. megvizsgálja a terméket az esetleges sérülések és értékcsökkenés megállapítása céljából. 
 6. A Fogyasztó elállása esetén az S-Gold Kft. köteles 14 napon belül a teljes vételár, valamint az azzal összefüggésben felmerült költségek Fogyasztó részére történő megtérítésére, de csak akkor, ha az árut a Fogyasztó jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően – eredeti állapotában, sérülésmentesen – szolgáltatta vissza. A visszatérítésbe az esetleges károk és a visszajuttatás közvetlen költségei az S-Gold Kft. elszámolása alapján beszámításra kerülnek. 
 7. Több termék rendelése esetén, ha csak bizonyos termékeket küldenek vissza, úgy a visszafizetés a visszaküldött termékek vételárának megfelelő összegben történik. 
 8. A visszajuttatás közvetlen költsége elállás esetén egyedül a Fogyasztót terheli. 
 9. Az S-Gold Kft. visszafizetés esetén kártérítésként a vételárból levonhatja azt az összeget, amellyel a termék értéke a használat miatt csökkent. 
 10. A Fogyasztó nem jogosult elállni a szerződéstől:

VIII. Kellékszavatosság

 1. Ha az S-Gold Kft. nem a megrendelésnek megfelelően teljesíti kötelezettségét, akkor a Fogyasztó érvényesítheti kellékszavatossági igényét a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
 2. A Fogyasztó választása szerint az alábbi kellékszavatossági jogaival élhet: 
 1. kérheti a termék javítását,
 2. cseréjét, 
 3. amennyiben a javítás, illetve kicserélés lehetőségét nem választotta, úgy kérheti a vételár arányos csökkentését, vagy 
 4. akár az S-Gold Kft. költségére maga is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja a hibát, 
 5. végső esetben a szerződéstől is elállhat, visszakérheti a termék árát.
 6. A Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogról egy másikra áttérhet, azonban ennek költségét a Fogyasztó viseli, kivéve, ha az áttérésre az S-Gold Kft. adott okot, vagy ha az indokolt volt.
 7. Felhívjuk figyelmét, hogy a hiba észlelését követően haladéktalanul, de maximum két munkanapon belül köteles azt az S-Gold Kft. felé jelezni. A szerződés teljesítésétől számított 2 (kettő) év elteltével kellékszavatossági igénye nem érvényesíthető.
 8. Kellékszavatossági igényét közvetlenül az S-Gold Kft – vel szemben érvényesítheti, de kötelezettsége bizonyítani, hogy a hiba már a kiszállításkor is létezett, figyelemmel az átadáskor felvett jegyzőkönyvre is.

IX. Termékszavatosság

 1. Az előbbiekben meghatározott kellékszavatosság helyett élhet termékszavatossági igényével.
 2. Termékszavatosság keretében a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kicserélését, illetve javítását kérheti.
 3. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. 
 4. Termékszavatossági igénye a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesíthető.
 5. Termékszavatossági igény kizárólag a hibás termék gyártójával, illetve forgalmazójával (S-Gold Kft.) szemben érvényesíthető. 
 6. Ehhez a Fogyasztónak kell bizonyítania a termék hibáját, illetve azt, hogy a hiba már a forgalomba hozatalkor is fennállt.
 7. A gyártó, illetve a forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
 1. Termékszavatossági igény és kellékszavatossági igény ugyanazon termék ugyanazon hibája folytán párhuzamosan nem érvényesíthető. A termékszavatosság keretében kicserélt termékre viszont érvényesek a kellékszavatossági jogosultságok.

X. Jótállás

 1. Az S-Gold Kft. nem vállal jótállást a Honlapon és a Webáruházban elérhető termékek és szolgáltatások tekintetében.
 2.  Ez alól kivétel, ha erre jogszabály alapján köteles, az ott előírt mértékben.

XI. Felelősség korlátozása, vis maior

 1. Az S-Gold Kft. nem tartozik felelősséggel a Honlap és a Webáruház használatából vagy működtetéséből adódó károkért, vagy az alábbi esetek bármelyikéért:
 1. az interneten küldött és/vagy fogadott adat meg nem érkezése; az internethálózat működési hibái,
 2. a fogadó készülékek vagy kommunikációs vonalak meghibásodása, 
 3. bármely tartalom vagy adat elvesztése,
 4. bármely adat hibás vagy téves megadása, különös tekintettel a kiszállítás adataira,
 5. bármely Fogyasztó káros magatartása,
 6. a Fogyasztó külföldi lakóhelye szerint hatályos jogszabályok, vallási vagy egyéb szabályok és jelen ÁSZF rendelkezései közötti eltérésből eredő bármilyen kár, vagy hátrány,
 7. bármely szoftver vagy weboldal meghibásodása, programhibák, 
 8. rendkívüli események következményei vagy technikai hibák, ide értve a vis maiort; valamint a Felhasználó internetszolgáltatójának díjait is, továbbá a koronavírus járvány, illetve az azzal összefüggésben elrendelt veszélyhelyzet okozta lehetetlenülés, például határzár miatti kiszállítás lehetetlensége, karantén okozta teljesítési lehetetlenülés, stb. 
 9. A Honlapon szereplő árakat az S-Gold Kft. rendszeresen ellenőrzi, ugyanakkor fenntartja magának a jogot bármely számítási, szerkesztési, illetve elírásból származó nyilvánvaló tévedés miatti árváltoztatásra vagy egyéb módosításra.

XII. Adatvédelem

 1. Az adatkezelési tájékoztató itt található: www.monis.hu/adatvedelmi-nyilatkozat

XIII. Panaszkezelés

 1. Ön panaszával az S-Gold Kft-hez a   monis@monis.hu e-mail címen fordulhat.
 2. A felmerülő vitákat a felek a Fogyasztó lakhelye szerinti területi békéltető testület előtt rendezik, annak sikertelensége esetén a fogyasztók a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak.
 3. Amennyiben észrevételére nem kapott az S-Gold Kft., illetve a gyártó részéről kielégítő választ, úgy panaszával az alábbi békéltető testületekhez fordulhat:

Baranya Megyei Békéltető Testület

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Békés Megyei Békéltető Testület

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Budapesti Békéltető Testület

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Fejér Megyei Békéltető Testület

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Heves Megyei Békéltető Testület

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Pest Megyei Békéltető Testület

Somogy Megyei Békéltető Testület

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Tolna Megyei Békéltető Testület

Vas Megyei Békéltető Testület

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Zala Megyei Békéltető Testület

XIV. Záró rendelkezések

 1. Jelen ÁSZF felülír minden, a Felhasználó és az S-Gold Kft. között fennálló szokásos kereskedelmi gyakorlatot.
 2. Jelen ÁSZF-nek nem válik részévé olyan kereskedelmi gyakorlat, amelyet széles körben ismertnek tekintenek, de jelen ÁSZF nem szabályoz.
 3. Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése utóbb jogerős bírósági határozat, vagy jogszabály rendelkezése miatt érvénytelenné válik, úgy az nincs kihatással az ÁSZF egyéb pontjaira, azok változatlanul érvényben maradnak.
 4. Az S-Gold Kft. fenntartja az ÁSZF megváltoztatásának jogát. Az esetleges jövőbeni változások a módosított ÁSZF weboldalra történő feltöltésével válnak hatályossá. A változtatásról az S-Gold Kft.  előzetesen tájékoztatást küld a Felhasználó fiókjába. Az ÁSZF módosítását követő használat a módosítás elfogadásának minősül.
 5. A jelen ÁSZF tekintetében irányadó nyelv a magyar. 

Elállási / Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: 

Tel:

E-mail: 

Alulírottak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi 

termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében (kérem, jelölje 

meg a termékeket): 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja

A fogyasztó neve:

A fogyasztó címe:

A fogyasztó aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):

_______________________

(aláírás)

hu_HU